ความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่

ความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่นำพาไปสู่ความสำเร็จทางจิตในอัตราเร่ง
ก่อนฝึกปฏิบัติทางจิตทุกครั้ง ควรเปิดใจ ระลึกนึกถึงสิ่งศักดืสิทธิ์ทั้งหลายที่เราเคารพและศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นด้วยความมุ่งมุ่น การศรัทธาสิ่งใด แสดงว่ามีสัญญานั้นใหญ่ มีวงรอบพลังงานที่สูง พร้อมกับการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามารวมในกายของเรา ความศรัทธาด้วยใจ สิ่งใดกระทำด้วยใจ สิ่งนั้นจะเกิดจักรวาล จะทำให้จักระ 4 ขยายออกไปวงกว้าง ทำให้ดูดซับประจุมาอย่างมหาศาลเกิดความเร็ววงรอบ และการระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพซึ่งมาจากจักระ 6 จะทำให้เราสามารถเชื่อมต่อสัญญาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเร็ววงรอบสูงเช่นเดียวกัน การอัญเชิญควรออกเสียง เพราะจะทำให้พลังงานลอยตัวขึ้นสู่สมอง จนมีความเร็ววงรอบสูงสามารถเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้ อีกกรณีนึง ของการเปิดใจ ก่อนฝึกปฏิบัติ ให้ฟังเพลงที่โดนใจ หรือเพลงที่ชนปม จะเกิดการขยายวงรอบของพลังงานได้เช่นเดียวกัน หลังจากนั้นความเร็ววงรอบก็จะถึง สามารถเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิที่เราศรัทธาได้เลย….
การกล่าวคำอธิษฐานก็เป็นสิ่งสำคัญ ถ้าบุคคลนั้นปฏิบัติสวดมนต์เป็นประจำ จะมีน้ำในสมองที่มีความเร็ววงรอบสูง สามารถรับฟังคำสั่งได้ เพียงสั่งว่า เชื่อมต่อฟ้าดิน จากความต่างศักดิ์ ประจุไฟฟ้าจำนวนมหาศาลจากชั้นไอโอโนสเฟียร์ จะลงมายังพื้นดิน ทำให้เราสามารถรับประจุไฟฟ้าได้อย่างมหาศาลเช่นเดียวกัน อัญเชิญทวยเทพทุกชั้นฟ้า พระบรมสารีริกธาตุ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในจักรวาล ตัวยาอันศักดิ์สิทธิ์ ธาตุอันศักดิ์สิทธ์ จงสถิต ณ กายอันศักดิ์สิทธิ์นี้ การฝึกปฏิบัติเรามีจุดประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงธาตุพัฒนาธาตุ จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้ามหาศาล และมีความเร็ววงรอบสูง สัญญาที่เรากล่าวถึงที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ จึงอยู่ในรูปปฏิกิริยานิวเคลียร์ เป็นกัมมัตรภาพรังสี แปรสภาพเป็นธาตุไอโซโทป ที่มีอนุภาคนิวตรอนมากกว่าอะตอมมิกนัมเบอร์ของธาตุนั้น เมื่อเราเชื่อมต่อสัญญาของสิ่งศักดืสิทธิ์แล้วเท่ากับเปิดช่องทางรับพลังงานหรือประจุไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องนั่นเอง
ต่อจากนั้นควรตั้งจุดประสงค์ หรือทิศทางของสิ่งที่เราต้องการ เพื่อให้จิตเรามีเป้าหมายที่แน่นอน ด้วยคำว่า ก่อเกิดการพัฒนากาย จิต จิตวิญญาณ ให้ไร้ขีดจำกัด พัฒนาสัมโภคยกายให้เป็นกายวัชระ เป็นกายที่ไม่สามารถแตกดับ หรือถูกทำลายได้ด้วยนะ โม พุท ธายะ การพัฒนากายทำให้ร่างกายมีความแข็งแกร่ง สามารถรับประจุไฟฟ้าได้อย่างมหาศาลโดยไม่เป็นอันตราย การพัฒนาจิต เมื่อรับประจุไฟฟ้าอย่างมหาศาลทำให้เกิดความเร็ววงรอบสูงขยายชั้นพลังงานออกไป อนุภาคเข้ามาฝังหนาแน่นขึ้น จนกระทั้งประจุจำนวนมหาศาลล๊อคอนุภาคเข้าสู่แกนกลาง สู่จุดนิ่งโดยสมบูรณ์เชื่อมต่อกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ในจักรวาล การเข้าใจสภาวธรรมก็จะเกิดขึ้น การพัฒนาจิตวัญญาณ เมื่อดูดซับประจุไฟฟ้าอย่างมหาศาล จะทำให้ซีรีเบลลัมเต็ม ประจุไฟฟ้าจะออกไปไกลสู่วงรอบนอก ยิ่งไกลมากเท่าไหร่ ความเป็นสนามแม่เหล็กก็มากขึ้น การรับรู้รู้สึกจะสามารถเชื่อมต่อกันทั้งจักรวาล ไร้ระยะทาง การพัฒนากาย จิต จิตวิญญาณ จึงไร้ขีดจำกัดนี่เอง ต่อไปคือการพัฒนาสัมโภคยกาย ให้เป็นกายวัชระ สัมโภคยกายอยู่ในรูปของเส้นสายสารเป็นร่างแห เมื่อพัฒนาต่อยอดแล้ว เส้นสายนี้จะชิดกันจนกระทั่งรวมเป็นหนื่งเดียว มีความหนาแน่นและแข็งแกร่ง และความเป็นสนามแม่เหล็กอย่างยิ่งยวด จนกระทั่งไม่สามารถแตกดับหรือถูกทำลายได้ ด้วยนะ โม พุท ธา ยะ เป็นพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ซึ่งเป็นพระอรหันต์ ที่มาจากการแปรธาตุ จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ ที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติ…..
ทั้งนี้ทั้งนั้นการปฏิบัติทุกขั้นตอน ต้องใช้คุรุภายใน เป็นตัวนำพาให้คล้อยตามธรรมชาติให้มากที่สุด ถึงจะได้พลังที่จะนำพาไปสู่จักรวาลที่แท้จริง ไม่เกิดการบาดเจ็บในการฝึกปฏิบัติ และส่งผลไปสู่ความสำเร็จทางจิตในอันดับต่อมา….
คาถาก่อนฝึกปฏิบัติทางจิต เพื่อให้เกิดการพัฒนาในอัตราเร่ง….
เชื่อมต่อฟ้าดิน อัญเชิญทวยเทพทุกชั้นฟ้า อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุทุกๆพระองค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในจักรวาล ตัวยาอันศักดิ์สิทธิ์ ธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ จงสถิตย์ ณ กายอันศักดิ์สิทธิ์นี้ ก่อเกิดการพัฒนากาย จิต จิตวิญญาณ ให้ไร้ขีดจำกัด พัฒนาสัมโภคยกาย ให้เป็นกายวัชระ เป็นกายที่ไม่สามารถแตกดับหรือถูกทำลายได้ ด้วย นะ โม พุท ธา ยะ…

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s