การฝึกจิตให้มีการรับรู้ที่เหนือกายภาพ

ได้จากสมองส่วนท้ายทอย โดยการฝึกใช้สมองสัญชาติญาณ โดยปราศจากความคิด เพราะสมองส่วนหลัง เป็นเส้นสายที่เชื่อมต่อกับสนามแม่เหล็กของจักรวาล การเคลื่อนไหวตามความรู้สึกโดยไม่มีความคิด จะทำให้เราสามารถเกาะติดและเก็บเกี่ยวเส้นสายได้เป็นจำนวนมาก การเคลื่อนไหวคล้อยตามความรู้สึก จะมีความเร็ววงรอบของพลังงานได้อย่างสูง ดูดซับประจุไฟฟ้าได้อย่างไม่มีขีดจำกัด เราสามารถสร้างการรับรู้ที่เหนือกายภาพ โดยการเปลี่ยนคลื่นความถี่ของสมองส่วนท้ายทอยหรือซีรีเบลลัมให้อยู่ในรูปสนามแม่เหล็กเสียก่อน จากการเคลื่อนไหวทางกายให้มาก จะทำให้พลังคุณฑาลินีลอยตัวมาผ่านแนวกระดูกสันหลังและขึ้นสู่สมองส่วนหลังบริเวณท้ายทอย เป็นจำนวนมาก เกิดการอัดแน่น และยุบตัวของพลังงาน ประจุไฟฟ้าออกสู่วงรอบนอก ทำให้ประจุและอนุภาคแยกออกจากกัน เกิดการขับเคลื่อนของพลังงานเป็นวิถีโค้ง มีการไหลของพลังงานเกิดขึ้น การรับรู้ของพลังงานหรือจิตวิญญาณจึงเกิดขึ้น จึงจะใช้สมองส่วนหลังหรือสมองสัญชาติญาณได้สมบูรณ์ ความเร็ววงรอบของสมองจะมีความเร็วที่สูง การสัมผัสสิ่งต่างๆจึงอยู่ในรูปของเส้นสาย อยู่ในรูปคลื่นพลังงาน สามารถสัมผัสได้แบบรูปธรรม ไม่มีสิ่งใดที่ไม่สามารถสัมผัสได้ เพียงเรารู้หลักของแนวทางวิทยาศาสตร์ทางจิต หลักธรรมต่างๆ เราสามารถเข้าใจโดยปราศจากความคิด ไม่มีการแยกรูปแยกนาม เพียงแต่รับรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้น และเฝ้าดูในสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนั้น จนกระทั่งเกิดความเร็ววงรอบของสิ่งที่เราดูอยู่ จนกระทั่งขยายออกไปโดยไม่หวนคืนมา…..การฝึกใช้การเลียนแบบสัตว์ที่มีสมองสัญชาติญาณที่สูง เช่น ลิง ม้า งู เสือ โลมา เป็นต้น เพราะสัตว์พวกนี้สามารถเกาะติดเส้นสายของสนามแม่เหล็กโลกหรือจักรวาลได้ เมื่อเราเคลื่อนไหวคล้อยตามความรู้สึกที่เป็นสัตว์เหล่านี้ เราจะสามารถเกาะติดเส้นสายสนามแม่เหล็กโลกหรือจักรวาลได้มากขึ้น ความเป็นสนามแม่เหล็ก หรือเส้นสายที่สมองส่วนท้ายทอยก็จะหนาแน่นขึ้น จนกระทั่งเมื่อมีเหตุปัจจัยถึงพร้อม เส้นสายจะมารวม ณ จุดเดียวกัน ระยะทางไม่มี กาลเวลาก็ไม่มี ทุกอย่างจะเชื่อมต่อเป็นเหนึ่งเดียวกันโดยสมบูรณ์ การเข้าใจสภาวธรรม จะถูกประมวลด้วยความรวดเร็ว จึงรู้แจ้งแทงตลอดในทุกๆเรื่องที่อยู๋ในจักรวาล..

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s