การเต้นหรือการร่ายรำเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาจักระ และการรวมเส้นสายจักรวาล

รูปภาพการเต้นและร่ายรำตามวาระจิตและจิตวิญญาณในพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อถวายแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เป็นการเต้นเพื่อการพัฒนา กาย จิต สติ สมาธิ ฌาน การรับรู้และการสร้างอำนาจจิตให้ไร้ขีดจำกัด เป็นการพัฒนาที่เล้นลับและมหัศจรรย์ตามโบราณกาลที่ไม่เปิดเผย เป็นการยกระดับฌานของเหล่าฤๅษีทั้งหลายรวมถึงนักพรตที่เล่นฤทธิ์พัฒนาฌานขั้นสูงสุดดำเนินสู่ปรมัตถ์เป็นหนึ่งเดียวกับอัตมันของพระผู้เป็นเจ้า การร่ายรำและการเต้นได้รับอิทธิพลรูปแบบมาจากการเต้นของพระศิวะเจ้าในปรางค์ของอนันตนาฏราชเพื่อการใช้พลังจักรวาลและอำนาจจิต ที่พระองค์ทรงใช้เพื่อการพัฒนาจิตขั้นสูงสุดโดยการเปลี่ยนถ่ายจิตปถุชนไปสู่จิตอริยเจ้าที่เรียกกันว่าการเปิดพุทธจิต เป็นการเต้นและร่ายรำที่ปลดปล่อยมาจากวาระจิตและจิตวิญญานที่ปราศจากการปรุงแต่งทางความคิด เป็นการเคลื่อนไหวที่ถูกผลักดันไปตามกลไกของพลังของจิตและจักรวาลที่สอดคล้องกับวิถีแห่งธรรมชาติของสนามแม่เหล็กในจักรวาล โดยมีวาระจิตและจิตวิญญาณเป็นตัวเกาะติดอำนาจสนามพลังให้ร่างกายและจิตใจดำเนินการเคลื่อนไหวให้สอดคล้องกับวิถีแห่งธรรมชาติและสิ้นสุดเมื่อสมดุล เข้าสู่ความสงบนิ่งแบบมีเหตุปัจจัยถึงพร้อมด้วยการปล่อยว่าง ปราศจากเครื่องผูกรัดจิตให้เศร้าหมองอย่างสิ้นเชิง ดำเนินสู่พุทธจิต เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เมื่อจิตเป็นอิสระอย่างแท้จริง

ฌาน สมาธิ อำนาจจิตและจักระ ขั้นสูงสุดถูกพัฒนาด้วยการเต้นและร่ายรำตามวาระจิตและจิตวิญญาน ผลักดันสนามพลังรวมเส้นสายจักรวาลให้เป็นหนึ่งเดียวโดยผ่านแนวกระดูกสันหลังขึ้นไปรวมอยู่ที่ท้ายทอยอันเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางของจักระในทุกเส้นสาย การเต้นและร่ายรำเป็นการเคลื่อนไหวทั้งตัวตั้งแต่หัวจรดเท้าที่มีเส้นเมอริเดียน หรือเส้นประธานของสนามพลังผ่านตั้งแต่หัวจรดเท้า เมื่อทำการเต้นและร่ายรำ เส้นสนามพลังเหล่านี้จะยืดหดขยาย ทำให้เกิดการดูดซับและพลักดันของพลังงานให้ทำการเคลื่อนตัวจากล่างลอยตัวข้นสู่ด้านบน ผ่านแนวกระดูกสันหลังมาสะสมอยู่ที่ท้ายทอยอันเป็นที่ตั้งของระบบประสาทคู่ที่ห้า พลักดันการทำงานของ ตา คอ หู จมูก ลิ้น กล้ามเนื้อของใบหน้าและร่างกายให้ทำงานและเคลื่อนไหวอย่างอิสระไร้การควบคุมของจิตในสำนึก ให้เป็นไปตามธรรมชาติของวาระจิตและจิตวิญญานอันศักดิ์สิทธิ์ที่บังเกิดขึ้นในเวลานั้น การเคลื่อนไหวจะกระทำตั้งแตหัวจรดเท้า การเคลื่อนไหวทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกับเส้นสายสนามพลังของจักรวาล การสูบฉีดเลือด การเต้นของหัวใจ การใช้กล้ามเนื้อ จักระ พลังการไหลเวียนทั้งในและนอกร่างกาย รวมถึงจิตวิญญาณที่บังเกิดขึ้นในระบบประสาทคู่ที่ห้าที่เป็นไปตามวิวัฒนาการแห่งจิตที่ถูกยกระดับตามความเร็วของจักระและไอโซโทปของธาตุที่มีอนุภาคหนาแน่นรวมอยู่ที่จุดศูนย์กลาง ซึ่งบ่งบอกความเป็นธาตุอันศักดิ์สิทธิ์และระดับฌานอันสูงสุด

การร่ายรำและการเต้น จะเริ่มตั้งแต่เท้า ฝ่าเท้าจะเป็นตัวแทนของร่างกายและอวัยวะภายในทั้งหมด ซึ่งแบ่งออกเป็นสามส่วน ปลายเท้าเป็นตัวแทนของสมองและระบบประสาท อุ้งเท้าเป็นตัวแทนของช่องท้อง ส้นเท้าเป็นตัวแทนระบบขับถ่ายและสืบพันธ์ ขอบฝ่าเท้าด้านในเป็นตัวแทนแนวกรดูกสันหลัง ขอบฝ่าเท้าด้านนอกตรงเส้นแบ่ง 1กับ2 2กับ3 เป็นตัวแทนของหัวไหล่กับหัวเข่า เส้นสายพลังอยู่ที่ง่ามนิ้วก้อยเท้า และง่ามหัวแม่เท้า ในขณะที่จักระหมุน ข้อกระดูกหัวแม่เท้าจะมีวงแหวนพลังหมุนอยู่ด้วย เส้นสายพลังทั้งสองจะมารวมกันอยู่ที่จุดตันเถียนล่างอันมีที่ตั้งอยู่ที่ขอบฝ่าเท้าที่ส้นเท้า เส้นสายพลังจะผ่านวงขาด้านใน พลังงานจะเข้าและไหลผ่านวงขาซ้ายด้านใน พลังงานออกไหลผ่านวงขาขวาด้านใน กล้ามเนื้อปลีน่องเป็นเรื่องฮอร์โมนเพศ กล้ามเนื้อขาท่อนบนเป็นเรื่องพลังงานและจิตวิญญานซึ่งมีผลกระทบต่อระบบประสาทคู่ที่ห้าอันเป็นที่ตั้งของจักระและจิตวิญญาน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s