ธรรมะ คือ อะไร

ธรรมะไม่ใช่การเล่นคำ                        แล้วทำให้ดูดี
ธรรมะไม่ใช่แค่จดจำหมายรู้                แล้วนำมาอวด
ธรรมะไม่ใช่สวนสนุก                          แล้วนำมาบันเทิงให้มีกิเลส
ธรรมะไม่ใช่สิ่งที่นำมาอวดอ้าง           แล้วพอกพูนสะสมตัณหา
ธรรมะไม่ใช่หัวเต่า                              แล้วเพียงกล่าวคำว่าสาธุแล้วจบ
ธรรมะไม่ใช่เรื่องตลก                          ในหัวอกคนทุกข์จริง
ธรรมะเป็นความจริง                           แล้วผู้เจริญทั้งหลายจะทำเยี่ยงใด

รูปภาพ

ธรรมะ คือ ความจริง ที่เป็นจริงในทุกกาลเวลา ความจริงในทุกสรรพสิ่งในทุกสัญญาของช่วงคลื่นความถี่ในแต่ละสัญญาช่วงคลื่นว่า “เป็นเช่นนั้นเอง” ดำเนินอย่างนั้นเอง เป็นอย่างนั้นเอง ไม่อิสระต่อกัน ผูกพันและพันธนาการให้เป็นหนึ่งเคียวกันแบบแบ่งแยกมิได้

ธรรมะ คือ ความจริง ความจริงของความไม่เที่ยงแท้แน่นอน เปลี่ยนแปลงได้ตลอด สามารถคงทนอยู่ได้ยาก และไม่ใช่ของเรา และไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาเป็นไปตามที่เราต้องการได้ หรือไม่สามารถที่จะดำรงคงอยู่ได้ตลอดกาล จนกระทั่งร่างกายของเรานั้น สรรพสิ่งทั้งปวงนั้น ย่อยสลาย ดับสลาย เป็นอากาศธาตุ ดำเนินสู่ความว่างเปล่าหาสาระแก่นสารมิมี

ธรรมะ อยู่ที่มุมมองว่า เป็นอะไร  เป็นธรรมชาติ เป็นความจริง เป็นหน้าที่ เป็นธรรมดา เป็นทุกสิ่งเป็นทุกอย่าง เป็นจักรวาล เป็นพระเจ้า แล้วแต่จะเป็นขึ้นอยู่กับภายในแต่ละบุคคล ไม่มีผิดไม่มีถูก เป็นโลกสมมุติทั้งสิ้น มีสิ่งใดอธิบายสิ่งนั้น มีอย่างไรรู้อย่างนั้น ธรรมมะอาจเป็นเพียงคลื่นสัญญาแห่งจิต ที่ปลดปล่อยคลื่นสัญญาภายในแห่งจิตให้เป็นอิสระ เพื่อให้คลื่นสัญญาแห่งจิตในปัจจุบัน ขยาย สลาย สงบ และดับไป และทำให้เห็นอย่างนี้ทุกครั้งไปว่า ขยาย สลาย สงบ และดับไป เห็นบ่อยครั้งและเห็นทุกครั้งว่า “เป็นเช่นนั้นเอง” ในทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นกับคลื่นสัญญาแห่งจิต เห็นจนกระทั่ง ดับไป สิ้นไป และไม่กลับมาอีก แบบเสถียรในคลื่นสัญญาแห่งจิต และไม่มีสัญญาของช่วงคลื่นใด ที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาอีกแล้ว ถือเป็นอันที่สุดของธาตุในธรรมนั้น ส่วนความรู้สึกทางด้านจิตใจขึ้นอยู่กับวิวัฒนาของการพัฒนาธรรมธาตุนั้นว่าอยู่ในระดับใด จนกระทั่งสิ้นสุดของการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ นำพาไปสู่ปรมัตถ์แห่งจิตนั่นเอง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s