หลักคิดและปรัชญา

คำประกาศ

เราเป็นพุทโต… เราเป็นชินโต… เราเป็นทั้งพุทโตและชินโต… เราเป็นผู้ที่ไม่ตาย..และไม่รู้จักคำว่าตาย… เราคือจิตวิญญาณของพระเจ้า… ส่งเสริมจิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์… ควบคุมจิตวิญญาณให้เป็นไปตามธรรมชาติ…

คติของพุทโต ชินโต

ทางโลกต้องมั่งคั่ง..ทางธรรมต้องเข้าถึง..ทางจิตต้องกล้าแกร่ง…

ความสัมพันธ์

ไม่ใช่พี่…ก็เหมือนพี่… ไม่ใช่น้อง…ก็เหมือนน้อง… ยิ่งกว่า…พี่ ยิ่งกว่า…น้อง

สูตรแห่งความสำเร็จ

ใช้ปมเห็นใจ..ใช้ใจเห็นมาร..ใช้มารเห็นธรรม..ใช้ธรรมเห็นเรา..ใช้เราเห็นอุปาทาน..

สุญญตา

สุขก็ดี ทุกข์ก็ดี บุญก็ดี บาปก็ดี ดีก็ดี ไม่ดีก็ดี เทพก็ดี มารก็ดี หนักก็ดี เบาก็ดี หดก็ดี ขยายก็ดี อารมณ์เชิงลบก็ดี อารมณ์เชิงบวกก็ดี บุคคลใดเข้าใจประโยคเหล่านี้ ถือว่าเข้าใจและรู้ซึ้งถึงธรรมชาติที่แท้จริง สภาพเช่นนี้เรียกว่า …สุญญตา…

ปลูกจิตสำนึก

เราเป็นคนดี.. มีคุณธรรม..สุขภาพจิตดี..ร่างกายแข็งแรง..ไม่มีอะไรทำเราได้..เราเป็นผู้ชนะกิเลสมารทั้งปวง..เราเป็นหนึ่งเดียวกันตลอดกาลและตลอดไป…

หนทางปฏิบัติแห่งความเป็นพุทโต ชินโต

1. จงเป็นผู้ยินดีแล้วในภาวนา..(ทำให้เจริญทางจิต)

2. จงเป็นผู้ยินดีในการไม่รับรู้อะไร..(มีความเพียรในการสะสางสายธารแห่งกระแส)

3. จงเป็นผู้ยินดีในวิถีแห่งธรรมชาติ..(มีความเต็มใจในการปฏิบัติแห่งศาสตร์)

หลักพึงปฏิบัติในพุทโต ชินโต

ให้ชีวิต..ให้ธรรม..ให้เคารพตนเองและผู้อื่น..ให้รักตนเองและผู้อื่น..ให้อภัย…

อมตะชีวิต คือ ความเข้าใจในองค์ความรู้..ในวิถีทางแห่งธรรมชาติอันแท้จริง..และการยอมรับตนเองอย่างไม่มีเงื่อนไข…

วัฏจักรของสัญญา

สรรพสิ่งทั้งปวงเกิดจากความว่าง…ดำเนินสู่ความไม่ว่าง…สิ้นสุดเมื่อว่าง…

มนตราสำหรับทำให้สมองผ่อนคลาย

จิตว่าง..บางเบา.. สมองผ่อนคลาย.. กล้ามเนื้อไม่ตึงไม่รั้ง.. ร่างกายรู้สึกสบาย..เหมือนลอยอยู่บนฟากฟ้า…

มนตราสร้างแมนดาลา

จงคิดถึงข้าเถอะ..จงรักข้าเถอะ..จงรักข้าจนสุดขั้วหัวใจเถอะ..จงมารวมเป็นหนึ่งเดียวกับข้าเถอะ..ด้วย นะ โม พุท ธา ยะ…เมื่อใดที่ข้าเคลื่อนไหว..ข้าคือจักรวาล… ข้าเป็นทั้งกลางวันและกลางคืน… ข้าคือ…จิตวิญญาณของพระเจ้า…

คาถาบูชาไฟและน้ำ

ในไฟมีตา                                   เป็นสื่อนำพามรรคผล

ในน้ำมีจักรวาล                           นำพาไปสู่พระเจ้า

ทั้งไฟและน้ำ                               ส่งเสริมซึ่งกันและกัน

นำพาไปสู่ความไร้ขีดจำกัด         ในฤทธี

ความสำเร็จได้ด้วยใจ.. (ใจมี.. จักรวาลมี..)

ชะตาชีวิต                             อาจอยู่ที่ฟ้า

การกระทำ                            อาจอยู่ที่ดิน

แต่ที่แน่กว่าฟ้าดิน                นั้นอยู่ที่ใจ

ใจต้องรู้สัจจะ                       แห่งความเป็นจริงของธรรมชาติ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s